הדרכה אישית

מציג תוצאה אחת

  • מפגש הדרכה אישית

    200

    ניהול וניווט כיתה הוא מיומנות מורכבת ומשמעותית הנדרשת כיום מאיש החינוך! חשיפה ולמידה של העקרונות ההתנהגותיים מקנים מיידית כלים מעשיים ויישומים לאנשי החינוך ובכך תורמים: להבנת הסביבה הבית ספרית והגברת הידע וההשפעה של אנשי החינוך להוביל שינוי. לבניית התערבות חינוכית מונעת אשר תפחית התנהגויות מאתגרות ותייצר אקלים כיתה מיטבי. ליצירת סביבה כיתתית חיובית ומחזקת עבור…