לוחות תוכן מפעילים לבתי ספר

עיצוב כיתה נכון יוביל להתנהגויות רצויות

לוחות כיתה הם מזמן כבר לא רק לתוכן דידקטי

לוחות כיתה הם מזמן כבר לא רק ליופי


שימוש נכון במרחב הכיתתי- עוזר לנו לדייק את ערכי בית הספר, להעביר את הציפיות שלנו מהתלמידים בצורה ברורה.

שימוש נכון בלוחות- משפר את אקלים הכיתה ויכול להגביר התנהגויות רצויות של תלמידים בלי הרבה מאמץ.

איך?

בעזרת יצירת תוכן חינוכי מותאם שמתייחס לתחומים שאנשי חינוך עוסקים בהם כגון: תחום התנהגותי, חברתי ורגשי.

בעזרת יצירת תוכן חינוכי מפעיל- ניתן לעצב את הכיתה כך שמחד, יאפשר להבהיר את הציפיות שלנו מהתלמידים

ומאידך, נפעיל את התלמידים להתנהגויות ערכיות רצויות.


לוחות התוכן המפעילים- פותחו לפי עקרונות התנהגותיים שמטרתם:

להגביר ולחזק התנהגויות חיוביות 

למנוע התנהגויות לא נאותות

וללמד התנהגויות חלופיות רצויות בסביבה הבית ספרית

זאת כדי לייצר אקלים בית ספרי מיטבי וחיובי

שקופית קודמת
שקופית הבאה

מעוניינים לשמוע פרטים נוספים?